ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ฝ่ายการพยาบาล) โดย น.อ.หญิง กิตติมา ธิเบศร์ณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ เกษียณอายุราชการ ให้กับ น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข รอง.ผอ.รพ.ฯ ท่านใหม่ วันที่ 30 ก.ย.64 ณ ห้องประชุม 20 ปีฯ โดยมี หัวหน้า นขต.ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ  เข้าร่วมพิธี