พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และคณะ ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ มอบเงินช่วยเหลือและเงินบำรุงขวัญให้กับ จ.อ.ชัยชนะ ศรีสมบัติ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564