พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และ รอง ผอ.รพ.ฯ นำทีมคุณภาพ รพ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจเพื่อให้คำปรึกษา  Advanced  HA  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหสชน)โดยอาจารย์ ผ่องพรรณ ธนา 
ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 11 พ.ย.63