นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ภายหลังจากที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้ร่วมมือในการคัดกรองสุขภาพให้ประชาชนกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตรวจคัดกรองสุขภาพถึงพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามปรากฏว่า มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการรวมเกือบ 1,000 คน ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้สนับสนุนงบประมาณผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นปรากฏว่าประชาชนมีสุขภาพในเกณฑ์ดี เห็นได้ว่าประชาชนให้ความสนใจและห่วงใยสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งปีงบประมาณ 2566 จะร่วมกับหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขยายกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ในวัยทำงานมากขึ้นและเพิ่มจำนวนเป็น 1,500 คน ให้สามารถเข้าถึงตรวจคัดกรองสุขภาพได้ฟรี ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันและเป็นการสร้างการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขให้ง่ายและเท่าเทียมมากขึ้น

ขณะที่ นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่ระหว่างเทศบาลเมืองอ่างศิลากับหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในการที่จะบริหารจัดการการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งจากคัดกรองปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการมีความปลื้มใจที่มีโอกาสดีๆ เช่น คุณยายวัย 80 ปี ที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลและมีจำนวนหนึ่งที่ต้องพบแพทย์เป็นการเฉพาะอีกรอบเพื่อรับคำปรึกษา ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณนี้

ด้าน ร้อยตำรวจโทหญิง ชรัลดา เจริญพิภพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมทั้ง 3 ครั้งดังกล่าวได้รวบรวมผลการตรวจสุขภาพที่ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งต่อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการยกเว้นเฉพาะบุคคลที่แพทย์มีความเห็นว่า ควรพบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาเป็นการเฉพาะซึ่งจะได้แจ้งให้รับทราบในโอกาสต่อไป สำหรับแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดทำร่างแผนงานเสนอผู้บริหารตามที่ได้มอบนโยบายไว้แล้วจะได้นำเสนอต่อไป

ภาพข่าวจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220829092156068