สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564