พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จาก คุณมาลัยทิพย์ ฟุ้งพิทักษ์  เพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ การกุศลและสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   ณ ห้องศูนย์หัวใจ รพ.ฯ เมื่อ 4  มิ.ย.64