วันที่ 24 มกราคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ น.อ.สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (ฝ่ายบริหาร) และ น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (ฝ่ายสนับสนุน) ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลสังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์