พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ ฯ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 64