วันที่ 26 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.รุ่น10) 
เข้าเยี่ยมกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย ทั้งที่บาดเจ็บจากเหตุเรืออับปางลง และเข้าเยี่ยมตัวแทนกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย โดยมอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ที่บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล จำนวน 13 คน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
โดยมีพลเรือตรีกิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ