พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กล่าวต้อนรับ  คณะจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ในงานประชุมวิชาการสัญจร ภาคตะวันออก เพื่อฉลองการครบอายุการตั้งสมาคมแพทย์สตรีฯ 60 ปี ในหัวข้อ "Design Thinking" และ "Obstructive apnea: A  silent killer in woman"  ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 13 พ.ย.63