น.อ.หญิง กัญญรัตน์ อุปนิสากร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุกรรม ผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก ครอบครัวมาศผล ให้กับ มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ณ ห้องตรวจจักษุกรรม รพ.ฯ เมื่อ 17 ก.ย.63