เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบหมายให้ น.อ.หญิง สิริรักษ์  สิทธิวุฒิวรพันธุ์ รอง หน.กลุ่มงานงานสารสนเทศและเวชระเบียนฯ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๓ นาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๙ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณ บก.ฐท.สส. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี