หลวงพ่อธงชัย ธมมกาโม มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท และสิ่งของให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อโครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทยโดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ 25 เม.ย.65