สืบสานพระปณิธานหมอพร
พระเกียรติขจรเลื่องลือไกล
งานแพทย์แผนไทยสู่ความยั่งยืน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 100 ปี ผ่าน ยังเล่าขานด้วยศรัทธา พระนามค้ำฟ้า หมอเทวดา หมอพร เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ Hall of Fame อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์