คุณไมตรี - คุณวันท้าย สอยเหลือง มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565