น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ รับมอบเครื่อง High flow
จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก  พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย Covid-19 ณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ 27 ก.ค.64