วันที่ 2 เม.ย.2567 น.อ.สมพร ระวิงทอง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมระบบงานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ (trauma team) โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พร. เข้าทำกิจกรรมในโครงการ ประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัย ส่งตัวไว ไม่พิการ ของข้าราชการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ สังกัด สอ.รฝ. จำนวน 60 นาย ในกิจกรรมประกอบด้วยการดูแลด้าน pre hospital care และ emergency care  เพื่อลดความสูญเสีย และเพิ่มความรู้ให้กับข้าราชการกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ให้สามารถดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ก่อนการรับป่วยเข้าสถานพยาบาล และส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของ ทร. และ รพ.ในเรื่องของการเป็น รพ.สัมพันธ์ชุมชนที่ประชาชนมั่นใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ ป้องนภา รักษาฝั่ง โดยมี พล.ร.ต.ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ผบ.สอ.รฝ.ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน