วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 พล .ร.ต. วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก(World Diabetes Day) ร่วมด้วย พล.ร.ต.ปรีชา รัตนสำเนียง  เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดร.ศิวัสสา จันโท ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน โดย พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ, น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการ รพ. ฝ่ายบริหาร , น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินทร์ ที่ปรึกษา ผอ. รพ.ฝ่ายบริการสุขภาพ และ หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย น.อ.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (DM Care Team)ได้จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ในโครงการ Good Home Good Health ในหัวข้อ รู้ว่าเสี่ยง เราเลี่ยงได้ Know your risk Know your response  เป็นการเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในกลุ่มกำลังพลสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้ที่มี BMI เกิน 30 มีปัจจัยเสี่ยงไขมันสูง ความดันโลหิตสูง และมีกรรมพันธุ์เบาหวาน เพื่อให้กำลังพล เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน ในระยะแรกของโรคได้ทันท่วงที ทราบถึงการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคเบาหวานเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังทางโรคเบาหวาน และให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตนเองในด้านอื่นๆ เช่น ความดันโลหิต น้ำหนักตัว โรคอ้วน
ณ สโมสรหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี