นาวาเอกพัลลภ สุภากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันวีรชนกองทัพเรือประจำปี 2567 ซึ่งมี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมรับฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ณบริเวณลานหน้าตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567