โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” 

วันที่ 18 ตุลาคม 2566
พล.ร.ต. ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ สวนลีลาวดี ริมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี