พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากบริษัทตามตะวันแลนด์ จำกัด ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ณ หอเกียรติยศ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564