พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะทำงานมูลนิธิฯ เข้ากราบนมัสการ พระครูทัสนีย คุณากร  เจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ , พระครูวรศักดิ์ รุจิธัมโม  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี กม.10,พระครูเกษม กิตติโสภณ  เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต บางเสร่  และ พระครูวิสารท สุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง และเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เพื่อกราบนมัสการ ขอบคุณในความอนุเคราะห์และช่วยเหลือภารกิจทางโรงพยาบาลมาโดยตลอด  เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564