พล.ร.ต ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากบริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสมทบทุนให้กับ รพ.ฯ ในภาวะวิกฤติโรคระบาด โควิด-19   ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 30 เม.ย.64