วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0700
พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และกำลังพล เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 49 รูป เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี 2566  ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ