รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดราษฎร์สามัคคี กม.10 และ โรงเรียนบ้านขลอด โดยมี พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2564