ขอเชิญบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ รพ.ฯ ในการดูแลผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินได้ที่
Line: @318dthxs
โทร. 038-933905,0968413644
Email:SRKdonation@hotmail.com 

บริจาคผ่าน ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
หมายเลขบัญชี 632-2-00003-2