วันที่ 4 ตุลาคม 2566 
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้ พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ท่านใหม่) ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.