หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่น17 และโรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
สนับสนุนอาหารกล่อง 100 กล่อง และ ชุดอาหารเช้า จำนวน 100 ชุดให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี น.อ.หญิงสุชาดา ขำวาที หน.สำนักงานมูลนิธิ รพ.ฯ  เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19  ณ ห้องโถงอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564