วันที่ 26 มกราคม 2566
พล.ร.ต.กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานและมอบรางวัลทีมที่มีผลงานคุณภาพด้าน Hand Hygiene ในงานประชุมวิชาการกิจกรรมการรณรงค์การทำความสะอาดมือ (Hand Hygiene Quality Project 2023) ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์