พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง รพ.ฯ ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐