น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช รอง ผอ. (ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า 58,000 บาท จาก นักเรียนนายเรือรุ่น 91  ให้กับศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 3 ธ.ค.63