ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการ Smart Hospital จำนวน 671,000 บาท โดยมีพลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567