วันที่ 3 มกราคม 2566
พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานงานสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอก คุณากร จริยศ พยาบาลแผนกปฏิบัติการ 
กองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกพลาธิการและแพทย์ ร.ล.สุโขทัย หรือ หมอแชมป์ ที่เสียชีวิตกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยมี พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมพิธีฯ ณ วัดศรีวโนภาสสถิตย์พร อ.เมือง จ.ระยอง