วันที่ 26 เมษายน 2566
พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มุ่งสู่เส้นทางนักวิจัยทางการแพทย์" วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยทางการแพทย์และการพยาบาล วิทยากรโดย อาจารย์ นพ.อมฤต ตาลเศวต ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยคลินิก รพ.วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์