สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2565 พิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 โดย พล.ร.ต. อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการ รพ.ฯ  โดยมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การทำ Workshop สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ, การบรรยายพิเศษ ภารกิจ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ และความต้องการทางการแพทย์ในการสนับสนุนกองทัพเรือของหน่วยต่างๆ , การอบรม Neonatal Resuscitate และ การกู้ชีพขั้นสูง (ACLS)  เป็นต้น โดยมีการจัดโครงการตั้งแต่วันที่ 17 – 27 พ.ค. 65