โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องสังเกตอาการ  จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ