รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและยุทธศาสตร์   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1  อัตรา
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน  2565
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ