รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกโภชนบำบัด กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 3  ฝ่ายสนับสนุน  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กรมแพทย์ทหารเรือ
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1  อัตรา
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน  2564
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ