รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานที่   หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา (หนึ่งอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน  2567
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ