รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อปฏิบัติงานที่   หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม 
 ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา (หนึ่งอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567