รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่  แผนกบริการห้องประชุม กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 1 ฝ่ายสนับสนุน
 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา (หนึ่งอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม  2567
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ