รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานกลุ่มงานจักษุกรรม   ฝ่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา (หนึ่งอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566
ขอรายละเอียด โทร.038-245700 ต่อ 69016 ในเวลาราชการ 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ