รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานสถานพยาบาล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชาย กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 อัตรา (สองอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ