รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริการ   
ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานสิทธิประโยชน์  ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา (หนึ่งอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ