รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1  อัตรา (หนึ่งอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ