รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล กลุ่มงานบริการ 
เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกบริการห้องประชุม (หอประชุม) กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ 1 ฝ่ายสนับสนุน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา (หนึ่งอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ