รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานรหัสโรค
เพื่อปฏิบัติงานที่แผนกงานรหัสโรค  กลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน ฝ่ายสนับสนุน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา (หนึ่งอัตรา) 
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ