โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมเสาเกลือ จำนวน 10 เตียง  รายละเอียดตามที่แนบ