โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤต พร้มเครื่องชัั่งน้ำหนัก จำนน 2 เครื่อง รายละเอียดตามที่แนบ