โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HBV โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม รายละเอียดตามที่แนบ